16.3.09

အတိတ္သဇင္ေျမ (ေမာင္ကိုကို)

Read more...

8.3.09

ျပိဳင္ေညာင္တန္းကို မိ ဗ်ာယ္လား (ဦးေမာင္သိန္း)



ပန္းေ၀ဒနာ



ရကၡိဳင္ကမ္းျခီ



ရိုးမျမီကလွပါေရ



ရိုးေတာင္ထက္ကသစၥာပန္း

Read more...

ခ်စ္သူရို ့ဆည္းဆာ (တူတူ၊ ညွာစိမ္းခိုင္)



ေမွ်ာ္နီမိ (ညွာစိမ္းခိုင္)

Read more...

သံုးအႏႈတ္တစ္

Read more...

ေမေမ (ညွာစိမ္းခိုင္)

Read more...

သၾကၤန္ေတးျခင္း



LA .Thangran 2009



မိသူကမိ



ႏွစ္ကူးပန္း (ယုယုလႈိင္)



ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္











ရိုးရာသၾကၤန္ (ရတနာမိုင္)

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP