26.2.09

ေျမာက္ဦးေခတ္ စာဆို ေစာျမနႏၵာ ျပဇာတ္Read more...

18.2.09

ကိုးရီးယားေရာဂါ (တူတူ)အျပာေရာင္ေကာင္းကင္

Read more...

ညီညြတ္ကတ္ပါေမဘေဇာင္လဲကို

Read more...

14.2.09

ရရိုးေခ် (ခိုင္ေက်ာ္လင္း)တမ္းတပံုရိပ္

Read more...

7.2.09

ခါႏြီဦး (ခ်ိဳ ခ်ိဳ)

Read more...

ဂစၦပရီဆန္ (ေမာင္ကိုကို)


လက္ဆင့္အမြီ (ေမာင္ကိုကို)


Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP