19.11.10

တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ နီရ နီရ တရား (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

Read more...

သိေက ဇာလုပ္ရဖို ့လဲ တရား (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

သိေက ဇာလုပ္ရဖို ့လဲ တရား ၁ (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

သိေက ဇာလုပ္ရဖို ့လဲ တရား ၂ (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

Read more...

အပါယ္ တံခါး မပြင့္စီခ်င္ တရား (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

အပါယ္တံခါး မပြင့္စီခ်င္ တရား ၁. (ေစတီျပင္ ဆရာေတာ္)

အပါယ္တံခါး မပြင့္စီခ်င္ တရား ၂. (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

Read more...

17.11.10

ရကၡိတ၀ိညာဥ္ (အပိုင္း ၂ )

ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ား တည္ရာေျမ

Read more...

13.11.10

အမြီသစ္ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

ဇီသွ်င္ခိုးေက ၀တ္ျပဳေရ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

တမ္းတမိ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

မြီးအမင္ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

တမ္းတျခင္း (ယုယုလႈိင္)

Read more...

စည္း (ယုယုလႈိင္)

Read more...

လူေက်ာင္းသား (ယုယုလႈိင္)

Read more...

မခ်စ္ႏႈိင္ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

လူ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

အမွတ္တရသၾကၤန္ (ယုယုလႈိင္)

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP