22.4.12

အဘိုးအို၏ဆႏၵမြန္
 • ၀၁။ အဘိုးအို၏ဆႏၵမြန္ 
 • ၀၂။ ဘားဘူဟိယင့္ဆန္ဟိယင့္ 
 • ၀၃။ စိမ္းလန္းစိုေျပ ရခိုင္ေျမ 
 • ၀၄။ စိုင္လာထြန္းလီ 
 • ၀၅။ ရကၡပူရီ + ရခိုင္သားေ၀ ရခိုင္သား 
 • ၀၆။ စိတ္ေစာေလေသာလိပ္ျပာငယ္ (မေစာၿမိဳင္) 
 • ၀၇။ ရိုးမေတာင္ညိဳ မၿပိဳစီခ်င္ (ကိုေအာင္ေက်ာ္သာ) 
 • ၀၈။ ေမတၱာမိုး (မေစာၿမိဳင္) 
 • ၀၉။ ၿပိဳပ်က္ရလီရကၡၿမီ (ကိုေအာင္ေက်ာ္သာ) 
 • ၁၀။ အသူအသူလိုက္ဖို႕လဲ 
 • ၁၁။ ရခိုင္ကမ္းၿခီ (မေစာၿမိဳင္) 
 • ၁၂။ သံဇိုင္

Read more...

အဖိုးအို၏ဆႏၵမြန္

 
ရခိုင္ေတးျခင္းေဟာင္းတိ 

Read more...

11.4.12

ရခိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းတိ

ရခိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းတိ by free4arakanmusic

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP