3.5.12

ရာဇ၀င္ (သန္းေမာင္)

Read more...

22.4.12

အဘိုးအို၏ဆႏၵမြန္
 • ၀၁။ အဘိုးအို၏ဆႏၵမြန္ 
 • ၀၂။ ဘားဘူဟိယင့္ဆန္ဟိယင့္ 
 • ၀၃။ စိမ္းလန္းစိုေျပ ရခိုင္ေျမ 
 • ၀၄။ စိုင္လာထြန္းလီ 
 • ၀၅။ ရကၡပူရီ + ရခိုင္သားေ၀ ရခိုင္သား 
 • ၀၆။ စိတ္ေစာေလေသာလိပ္ျပာငယ္ (မေစာၿမိဳင္) 
 • ၀၇။ ရိုးမေတာင္ညိဳ မၿပိဳစီခ်င္ (ကိုေအာင္ေက်ာ္သာ) 
 • ၀၈။ ေမတၱာမိုး (မေစာၿမိဳင္) 
 • ၀၉။ ၿပိဳပ်က္ရလီရကၡၿမီ (ကိုေအာင္ေက်ာ္သာ) 
 • ၁၀။ အသူအသူလိုက္ဖို႕လဲ 
 • ၁၁။ ရခိုင္ကမ္းၿခီ (မေစာၿမိဳင္) 
 • ၁၂။ သံဇိုင္

Read more...

အဖိုးအို၏ဆႏၵမြန္

 
ရခိုင္ေတးျခင္းေဟာင္းတိ 

Read more...

11.4.12

ရခိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းတိ

ရခိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းတိ by free4arakanmusic

Read more...

10.2.12

အလင္းအိမ္ (ဒိုးအ္ရီ)

lighthouse.jpg

No.1

ဒီဇင္ဘာ

အလင္းအိမ္

အခ်စ္

မမဖန္စီ

---

Myth

ရခိုင္သူ

res

ေတာ္၀င္

spinster

ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္

Read more...

22.5.11

ေစာင့္နီေရ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

ပန္းေတာ္၀င္ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

အနႏၱမိတၱာ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

တျဖည္းျဖည္းနန္ ့ရာမုန္းပါ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

၄၃ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

ဆုေတာင္းမ်က္ရည္(ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

အလံုျခံဳဆံုးရင္ခြင္ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

ပ်က္ျပယ္ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

စိဥၹမာန (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

လူ၀င္စား သုဘဒၵါ (ေရႊေဘာ္သိန္း)

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP