10.2.12

အလင္းအိမ္ (ဒိုးအ္ရီ)

lighthouse.jpg

No.1

ဒီဇင္ဘာ

အလင္းအိမ္

အခ်စ္

မမဖန္စီ

---

Myth

ရခိုင္သူ

res

ေတာ္၀င္

spinster

ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္

0 comments:

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP