30.1.11

အားတင္းယင္းပါအမင္ (သားသား)

Read more...

ရကၡပူရေၾကးမူ (၀င္းကိုခိုင္ ၊ ညွာစိမ္းခိုင္)

Read more...

ကတို ့သည္ (ဒိုးအ္ရီ)

Read more...

ပတၱျမားေဒ၀ီ ေစာမဲက်ီ (စိမ္းလဲ ့လဲ့)

Read more...

စိုင္းတရားမင္းခြာသံ (၀င္းကိုခိုင္)

Read more...

နင္ကလႊဲလို ့ (ထက္ေအာင္ေက်ာ္)

Read more...

ဒဏ္ရာ ၂ (ရတနာမိုင္)

Read more...

ဇာေလာက္ဆိုးဆိုး (ညီမင္းခိုင္)

Read more...

လိုက္ (မင္းမင္း)

Read more...

ေရာင္နီျပန္ခ်ိန္ (ေစာမင္းသိမ္း)

Read more...

ေရာင္စံုအလႊာ (စစ္နိုင္)

Read more...

ထားခဗ်ာယ္လား (ညွာစိမ္းခိုင္)

Read more...

15.1.11

ဆံုမွတ္မရွိေသာ (တူတူ၊စုေ၀)

Read more...

သေဘာၾကိဳက္ (ဒိုးအ္ရီ၊ ေစာႏွင္းႏြယ္)


Read more...

အပ်ိဳေခ် အခ်စ္ (စစ္နိုင္၊ ရီလႈိင္းျပာ)

Read more...

ရရိုးလား ဆဆန္းလား (ဒိုးအ္ရီ၊ ရီလႈိင္းျပာ)

Read more...

ျပံဳးပန္းပိုင္ (ေမာင္ကိုကို၊ ေစာႏွင္းႏြယ္)

Read more...

အခ်စ္ခရီးသည္ (တူတူ၊ စႏၵကူး)

Read more...

ႏွင္းရီစြတ္ျဖန္း ငါရို ့အလြမ္း (ေမာင္ကိုကို၊ ရီလႈိင္းျပာ)

Read more...

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (စစ္နိုင္၊ေစာႏွင္းႏြယ္)

Read more...

အခ်စ္ရာပါစီ (တူတူ၊ ေစာႏွင္းႏြယ္)

Read more...

အမႈိက္ (သားတိုး)

Read more...

3.1.11

Giri song

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP