16.3.09

အတိတ္သဇင္ေျမ (ေမာင္ကိုကို)

Read more...

8.3.09

ျပိဳင္ေညာင္တန္းကို မိ ဗ်ာယ္လား (ဦးေမာင္သိန္း)ပန္းေ၀ဒနာရကၡိဳင္ကမ္းျခီရိုးမျမီကလွပါေရရိုးေတာင္ထက္ကသစၥာပန္း

Read more...

ခ်စ္သူရို ့ဆည္းဆာ (တူတူ၊ ညွာစိမ္းခိုင္)ေမွ်ာ္နီမိ (ညွာစိမ္းခိုင္)

Read more...

သံုးအႏႈတ္တစ္

Read more...

ေမေမ (ညွာစိမ္းခိုင္)

Read more...

သၾကၤန္ေတးျခင္းLA .Thangran 2009မိသူကမိႏွစ္ကူးပန္း (ယုယုလႈိင္)ရခိုင္ရိုးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ရိုးရာသၾကၤန္ (ရတနာမိုင္)

Read more...

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP