8.3.09

ျပိဳင္ေညာင္တန္းကို မိ ဗ်ာယ္လား (ဦးေမာင္သိန္း)ပန္းေ၀ဒနာရကၡိဳင္ကမ္းျခီရိုးမျမီကလွပါေရရိုးေတာင္ထက္ကသစၥာပန္း

0 comments:

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP