19.11.10

သိေက ဇာလုပ္ရဖို ့လဲ တရား (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

သိေက ဇာလုပ္ရဖို ့လဲ တရား ၁ (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

သိေက ဇာလုပ္ရဖို ့လဲ တရား ၂ (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

0 comments:

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP