19.11.10

အပါယ္ တံခါး မပြင့္စီခ်င္ တရား (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

အပါယ္တံခါး မပြင့္စီခ်င္ တရား ၁. (ေစတီျပင္ ဆရာေတာ္)

အပါယ္တံခါး မပြင့္စီခ်င္ တရား ၂. (ေစတီျပင္ဆရာေတာ္)

0 comments:

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP