25.10.09

အခ်စ္ကမၻာထဲမွာ မင္းနန္ ့ငါရခိုင္သာျခင္း(ကိုၾကီး)အခ်စ္ကမၻာထဲမွာမင္းနန့္ငါ (ကိုၾကီး)
ႏွလံုးသားရႈံးသူ (ကိုၾကီး)

0 comments:

ဆက္သြယ္ခ်င္ေက.....

free4arakan.music@gmail.com
သုိ ့ ဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါေရ

မိုးနန္ ့အာကာ ေဒကမၻာမွာ
ရကၡသံဇိုင္ မိုးထိလႈိင္၍
မႊီးၾကိဳင္းသတင္း လီလႈိင္းတြင္းမွာ......

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP